Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Tân Phú

Xã Tân Phú
camau-thcstanphu@edu.viettel.vn